Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku

Gnojnik 336

Telefon: 14 68 69 710

Adres e-mail:

Strona internetowa: http://www.szkola.gnojnik.pl/

Współrzędne GPS: 49.8960710000, 20.6063160000


Dokładna data powstania szkoły nie jest znana. Jednak z faktu, iż w XV wieku młodzi ludzie z Gnojnika studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim można wnioskować, że szkoła już wtedy istniała. Od początku istnienia placówka w Gnojniku była szkołą parafialną i swoją działalność prowadziła dzięki gorliwości proboszczów. W 1862 otwarto nowy budynek szkoły, która odtąd miała charakter szkoły trywialnej. W okresie wojen światowych placówka została bardzo zniszczona, a w jej budynku mieścił się najpierw szpital, a potem stacjonowały wojska niemieckie. Kolejnym ważnym momentem w życiu szkoły był rok 1985, kiedy to rozpoczęto budowę nowego budynku w centrum wsi. W kolejnych latach dobudowano halę sportową i otworzono stołówkę. 22 października 2003 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia papieża Jana Pawła II, a rok później szkołę włączono do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dzięki czemu może uczestniczyć w wielu wspólnych przedsięwzięciach i realizować różne zadania. Jednym z nich jest przystąpienie do akcji „Adopcja na odległość”. Od 2005 roku szkoła finansuje edukację chłopca na Sri Lance. Szkoła posiada dwa unikalne wyróżniki: tradycję malowania obrazów na szybach dziennych przewiązki szkolnej oraz dziecięcy zespół taneczny „Szkraby” działający od 20 lat. Zespół odniósł już wiele sukcesów, o których można przeczytać na stronie: www.szkraby.com. *Opracowano na podstawie: www.szkola.gnojnik.pl

Zdjęcie: Widok od strony drogi na szkołę w gnojniku