Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej – Oddział w Gnojniku

Gnojnik 82

Współrzędne GPS: 49.8940180000, 20.6075510000


Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.