Altana z grillem przy placu zabaw "Radosna Szkoła"

Gnojnik 401

Współrzędne GPS: 49.8962861100, 20.6066220100


Altana powstała w 2013 roku w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia "Gnojnik mam na myśli" pn.: „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gnojnik” Ogólnodostępna altana ogrodowa z grillem służyć ma wszystkim, głównie mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności wychowankom i nauczycielom pobliskich placówek oświatowych i kulturalnych a także turystom, osobom odbywającym turnusy rehabilitacyjne oraz osobom biorącym udział w organizowanych na terenie gminy imprezach kulturalnych.