Informacje
22 listopada 2022

Ruszają planowe kontrole pieców

Przepisy ustawy o ochronie powietrza, uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego nałożyły na gminy obowiązek kontroli przestrzegania jej zapisów. 

Każda gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli. Oprócz kontroli interwencyjnych przeprowadzane są kontrole planowe, do których budynki wybierane są losowo. Kontrole mają przede wszystkim charakter edukacyjno – informacyjny, jednak zdarzają się przypadki spalania odpadów za co grozi mandat karny.

Jak wygląda taka kontrola?

Obecność właściciela budynku nie jest konieczna, wystarczy, aby był obecny dorosły domownik.

Kontrole przeprowadzane są w dwuosobowych składach przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy.

Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli, jeśli jednak odmawia lub utrudnia czynności, wtedy pracownicy Urzędu mogą zwrócić się do miejscowego Komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.

Podczas kontroli sprawdza się:

  • klasę kotła, jego zawartość oraz popielnik,
  • najbliższe otoczenie pieca pod kątem obecności odpadów,
  • wilgotność drewna,
  • posiadanie certyfikatu jakości węgla,
  • zgłoszone źródło ogrzewania do bazy CEEB

Może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna oraz pobrane próbki popiołu do analizy.

Z czynności kontrolnych sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany.