InformacjeWażne wiadomościAlerty i ostrzeżenia
28 kwietnia 2023

Ptasia grypa

Informujemy, iż na terenie województwa małopolskiego stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵-zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
= nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego  z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego.pdf

Pismo PIW Brzesko.pdf

Zdjęcie pochodzi z zasobów pixabay.com