DK75
5 września 2022

Budowa chodnika w miejscowości Uszew, DK75

Od 4 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Uszew, wzdłuż drogi krajowej nr 75, by poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi. Inwestycja powstaje w ramach Programu ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów.

Chodnik budowany jest zarówno po lewej stronie (w km 20+573,00 - 20+683,00; 20+725 - 21+340,00) jak i prawej (w km 21+570,00 - 21+722,00). W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę zjazdów, budowę azylu na przejściu dla pieszych, wygrodzenia i bariery energochłonne. Powstanie także kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami ściekowymi.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 2 mln zł.

Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada 2022 r., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Zdjęcia i źródło informacji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Galeria

Zdjęcia z placu budowy

Budowa chodnika
Budowa chodnika

Co nowego
w Gminie?