Menu główne

Ogłoszenia

ROK 2016

Obwieszczenie - przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - 07.12.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 06.12.2016

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki mienia komunalnego - 04.11.2016

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie – zmiany w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - 4.11.2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 27.10.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego gminy Gnojnik - 27.10.2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Brzeska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko” - 24.10.2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 29.09.2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu – 07.09.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 07.09.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni działek inwestycyjnych o nr ew.: 438/1, 439/1, 440/3 obręb Biesiadki w pobliżu miejscowości Biesiadki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 22.08.2016

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. ”Sszkoła aktywna cyfrowo”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 14.07.2016 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego - 14.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe "Wycena nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do wniesienia aportem i sprzedaży spółce gminnej" - 11.07.2016 r.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe „Wycena nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do wniesienia aportem do Eco-Gnojnik Sp. z o.o.” - 07.07.2016 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07.07.2016 r.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Postanowienie dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni działek inwestycyjnych o nr ew.: 438/1, 439/1, 440/3 obręb Biesiadki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”) - 27.06.2016 r.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 11.05.2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 06.05.2016 r .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-06.05.2016 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni działek inwestycyjnych o nr ew.: 438/1, 439/1, 440/3 obręb Biesiadki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 05.04.2016 r.

ROK 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu-21.12.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-21.12.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-21.12.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-26.10.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-26.10.2015 r.

Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 9 października 2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 24.09.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 24.09.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 24.09.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.09.2015 r.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 08.09.2015 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik Okocim".

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniujacy projekt decyzji zatwierdzajacej projekt robót geologicznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 09.07.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-07.07.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu-07.07.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 07.07.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego gminy Gnojnik - 07.07.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu-13.05.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-14.04.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość przeznaczona do najmu - 10.03.2015

Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego gminy Gnojnik- 19.02.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 19.02.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.02.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - 19.02.2015 r.

Zawiadomienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wniosek firmy MGGP S.A. - 13.01.2015r.

ROK 2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu pod działalność gospodarczą - 10.12.2014 r.

Wykaz nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży - 10.12.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - 10.12.2014 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości -21.11.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 7.11.2014 r.

Ogłoszenia o konsultacjach 

Grunty przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomość przeznaczona na sprzedaż w trybie bezprzetargowym - wykaz

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Gnojnik z dnia 24.09.2014 r.

Decyzja dotycząca możliwości realizacji przedsięwzięcia - 24.09.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 września 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 24.09.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 05.09.2014 r.

Zaopiniowanie projektu robót geologicznych dla budowy suchego zbiornika w Gosprzydowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - 21.08.2014 r.

Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wniosek firmy PAGEN Sp. z o.o. - 18.08.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 12.08.2014 r.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - 12.08.2014 r.

Zarządzenie Wójta Nr 72/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 31.07.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego - 15.07.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego - 15.07.2014 r.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego - 15.07.2014 r.

Postanowienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działalności "Punkt skupu złomu zlokalizowanego w Uszwi gmina Gnojnik na działce nr 30/1 obręb 0005” - 04.07.2014

Postanowienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działalności "Punkt skupu złomu zlokalizowanego w Uszwi gmina Gnojnik na działce nr 30/1 obręb 0005” - 04.07.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 03.07.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 03.07.2014

Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu zlokalizowany w Uszwi gmina Gnojnik na działce nr 30/1 obręb 0005”.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - 23.06.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego  obejmującego ciąg pieszo-jezdny, plac manewrowy i parkingi; na działkach 179, 180, 181/2, 185 w Gnojniku”

Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjnego na działkach 179, 180, 181/2, 185 w Gnojniku"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjnego na działkach 179, 180, 181/2, 185 w Gnojniku"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - „Punkt skupu złomu zlokalizowany w Uszwi gmina Gnojnik na działce nr 30/1 obręb 0005”.

Informacja Starosty Brzeskiego nt. podpisania umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów położonych na obszarze Gmin Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - 14.05.2014 r. (działka 62/22 w Lewniowej)

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - 14.05.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. Budowy budynku produkcyjnego na działkach 179, 180, 181/2, 185 w Gnojniku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 29.04.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.04.2014 r.

Postanowienie prostujące omyłkę w postanowieniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”.

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik” - 03.03.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 marca 2014 r. decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Gnojnik o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik” - 03.03.2014 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik” - 07.02.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - 06.02.2014 (działka nr 773 w Biesiadkach)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - 06.02.2014 (działka nr 62/22 w Lewniowej)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - 06.02.2014 (działki nr 532/2 i 532/1 w Zawadzie Usz.)

Postanowienie dot. decyzji Wójta Gminy Gnojnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gnojnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik” - 14.01.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 07.01.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 07.01.2014 r.

 

ROK 2013

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 19.11.2013r.

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 15.11.2013r.

III przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości - 15.11.2013

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 15.11.2013

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 15.11.2013 r.

Informacja o zamiarze przeniesienia własności nieruchomości mienia komunalnego - 12.11.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 12.11.2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 24.09.2013 r.

Załącznik graficzny do ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.09.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2013 r.

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 09.09.2013 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 09.09.2013 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 09.09.2013 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 09.09.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 25.06.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.06.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 10.05.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 10.05.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 30.04.2013 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”.

Decyzja środowiskowa - Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik

Postanowienie „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 15.03.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.03.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 11.03.2013 r.

Informacja o zamknięciu kasy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”.

Ankietyzacja gospodarstw rolnych Gminy Gnojnik

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik położonych w miejscowości Zawada Uszewska.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych na 2013 rok.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 22.01.2013 r.

 

ROK 2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu- 18.12.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 18.12.2012 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.12.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 18.12.2012 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 27.11.2012r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 27.11.2012r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - 02.10.2012 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 02.10.2012 r.

Jesienny przegląd koni

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. promocji i sportu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy - 29.06.2012 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 29.06.2012 r.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Decyzja - środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 514 w miejscowości Uszew”

Wynik naboru na stanowisko ds. drogownictwa

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 514 w miejscowości Uszew”.

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 514 w miejscowości Uszew".

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 514 w miejscowości Uszew”.

Odwieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 514 w miejscowościach Uszew".

Wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji w ramach konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Gnojnik na 2012 rok.

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 07.02.2012 r.

Ogłoszenie - wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 07.02.2012 r.

Wykaz lokali użytkowych mienia komunalnego przeznaczonych do najmu.

Wykaz gruntów mienia komunalnego Gminy Gnojnik podlegających dzierżawie.

Informacja o godzinach otwarcia Kasy Urzędu Gminy w Gnojniku.