Menu główne

Konsultacje dot. projektu uchwały Rady Gminy Gnojnik w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik Wójt Gminy Gnojnik informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gnojnik w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 9 czerwca 2017 r. do 9 lipca 2017 r. zgodnie
z art. 6 Ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji tzn. odbywać się będą w następujących formach:

• Przesyłanie uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mail - interesariusze mogą przesyłać uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na adres mailowy   lub adres tradycyjny: Urząd Gminy w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 363

• Spotkania z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy - spotkanie odbędzie się dn. 26 czerwca 2017 r. o godzinie 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Gnojniku.

• Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych - spotkanie odbędzie się dn. 26 czerwca o godzinie 15.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Gnojniku.

Komitet Rewitalizacji w założeniu jest organem doradczym Wójta, a także forum dyskusji na temat kierunków rewitalizacji Gminy. W jego skład wchodzą urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, a także wyróżniają się dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Projekt uchwały Rady Gminy w Gnojniku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz konsultacyjny