Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Wniosek „Mała Dotacja”

  Tuesday, 17 July 2018r. Inne

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa „Z nami łatwiej” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publ. pn. „Ojczyznę kochać trzeba i szanować – 100 lecie odzyskania niepodległości".

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

  Protokół z wywieszenia oferty

  Ogłoszenie

  Oferta

  Formularz z uwagami do złożonej oferty

Galeria