Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gnojnik

  Wednesday, 29 December 2021r. Inne

  Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 149/2021 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 r. dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy - w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

  ZARZĄDZENIE NR 149/2021
  Wójta Gminy Gnojnik
  z dnia 29 grudnia 2021  r.

  w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę - 1 stycznia 2022 r. tj. w innym dniu niż niedziela.

  Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1.

  Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy  w Gnojniku w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r.

  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu, a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gnojniku i zamieszczeniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  Wójt Gminy Gnojnik
  mgr Sławomir Paterek

Galeria