Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: „Z POWER-em w życie”

  Tuesday, 12 March 2019r. Inne

  Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 4 grudnia 2019 r. będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc w projekcie.

  Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
  w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

   „Z POWER –em w życie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi priorytetowej Osoby Młode na Rynku Pracy 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:
  •Osoby od 15 do 29 r.ż,
  •bierne zawodowo (w tym również osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą  tzw. młodzież NEET* (osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  •zamieszkujące  subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski ,tarnowski, brzeski) – dotyczy osób niepełnosprawnych.
  •zamieszkujące obszary wiejskie w subregionie tarnowskim – dotyczy pozostałych osób bez  orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 54 osoby spełniające powyższe kryteria.


  Zakres działań oraz formy wsparci przewidziane w ramach realizacji projektu:
  •identyfikacja potrzeb Uczestników projektu- opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu,
  •poradnictwo psychologiczne/poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy
  •doradztwo grupowe –warsztaty aktywnego poszukiwani pracy
  •wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
  •coaching indywidualny
  •bony szkoleniowe
  •staże śr. od 3 do 6 m-cy
  •zwroty kosztów dojazdu na staże oraz szkolenia zawodowe
  •stypendium stażowe/szkoleniowe

Galeria