Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Wniosek „Mała Dotacja”

  Wednesday, 20 February 2019r. Informacje

  Stowarzyszenie UTW „GLOBUS” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Z turystyką krajoznawczą po zdrowie i kondycję dla seniorów”.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

  Ogłoszenie


  Oferta

  Formularz z uwagami do złożonej oferty


  Grafika pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria