Informacje
26 marca 2024

Ogłoszenie - LIV Sesja Rady Gminy Gnojnik

Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik kadencji 2018-2024 r. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w LIV Sesji Rady Gminy Gnojnik w dniu 3 kwietnia 2024 r. /środa/ o godzinie 8:00 w sali Domu Strażaka  w Gnojniku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 14 marca 2024r. 
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik,
  2. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.
 8. Analiza sytuacji finansowej Gminy Gnojnik.
 9. Podsumowanie kadencji 2018-2023.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.