Informacje
24 stycznia 2023

Informacja Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" - kolejne nabory wniosków

Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1).
  2. Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów (1.3.1) w dniach 24.02.2023 – 10.03.2023.

Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja aplikacyjna.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, 603 309 116, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa przez potencjalnych Wnioskodawców w/w naborów wniosków o przyznanie pomocy. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Informacja pochodzi z Biura Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku"