4 października 2022

Informacja dotycząca punktów ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu

W związku z sytuacją konfliktową w Ukrainie Państwo Polskie, w tym województwo małopolskie, przygotowuje się do ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Na terenie Gminy Gnojnik wyznaczono punkty dystrybucji tabletek na bazie szkół i przedszkoli.

Punkty dystrybucji stabilnego jodu:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach - Biesiadki 58, szkolabiesiadki@wp.pl
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku - Gnojnik 336, szkola@gnojnik.pl
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej - Gosprzydowa 155, psp@gosprzydowa.pl
  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej - Lewniowa 275, szkola@lewniowa.pl
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi - Uszew 205, szkola_uszew@op.pl
  6. Publiczne Przedszkole w Gnojniku - Gnojnik 311, przedszkole01@o2.pl
  7. Publiczne Przedszkole w Uszwi - Uszew 570, przedszkole@uszew.pl, przedszkole_uszew@o2.p

Zalecana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem w przypadku wątpliwości, co do możliwości przyjęcia leku jodek potasu.

 

Grafika pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria

Ulotki dotyczące profilaktyki jodowej

Broszura informacyjna dotycząca jodku potasu strona 1
Broszura informacyjna dotycząca jodku potasu strona 2
Broszura informacyjna dotycząca jodku potasu część 3
Broszura informacyjna dotycząca jodku potasu część 4