Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej

Lewniowa 275, 32-864 Gnojnik

Telefon: 14 68 60 330

FAX: 14 68 60 330

Adres e-mail:

Strona internetowa: http://szkola.lewniowa.pl/

Współrzędne GPS: 49.8802780000, 20.6460050000


Szkoła w Lewniowej istniała już prawdopodobnie przed rokiem 1918. Uczono wtedy języka polskiego, rachunków, rysunku i śpiewu. Budynek szkolny stał przy Dolnym Gościńcu. Po pożarze, który strawił drewnianą budowlę, ówczesny kierownik placówki Wiktor Jurkowski podjął starania o wybudowanie nowej siedziby. W 1938 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku. Pełnił on funkcję placówki oświatowej aż do 2004 roku. Od 1945 roku prowadzona była kronika szkolna. Zapiski mówią, że w okresie II wojny światowej (tak jak w wielu miejscowościach) w szkole zakwaterowano żołnierzy niemieckich, którzy ją zdewastowali. Po wojnie mieszkańcy wsi wyremontowali budynek, zaopatrzyli w niezbędny sprzęt szkolny. Zatroszczono się też o obejście szkoły. Nauczyciele prowadzili działania na rzecz środowiska: kursy dla analfabetów, kino objazdowe. W latach 50-tych dokonano wielu prac modernizacyjnych – oddano do użytku salę gimnastyczną, wygospodarowano trzy dodatkowe sale lekcyjne, wydzielono pomieszczenie dla potrzeb biblioteki szkolnej. W 1997 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Po siedmiu latach uczniowie i nauczyciele wprowadzili się do nowoczesnego budynku na miarę XXI wieku. Opracowano na podstawie: www.szkola.lewniowa.pl.

Zdjęcia: Widok szkoły w Lewniowej od strony wjazdu na boisko szkolne.