Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Globus"

Gnojnik 363

Adres e-mail:

Współrzędne GPS: 49.8954970000, 20.6067550000


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus” powstało w grudniu 2012 r. Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku. Celami stowarzyszenia są:
- prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, - aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego , propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, - prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,- podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami region, - inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych, - upowszechnianie wiedzy o Gminie Gnojnik i Powiecie Brzeskim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań zez znanymi osobami zasłużonymi dla Powiatu Brzeskiego