Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej

Gosprzydowa 155, 32-864 Gnojnik

Telefon: 14 68 49 168

FAX: 14 68 49 168

Adres e-mail:

Strona internetowa: http://szkola.gosprzydowa.pl/

Współrzędne GPS: 49.8730280000, 20.5845640000


10 lutego 1877 roku dzięki staraniom ks. Piotra Ciszka, na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez Krajową Radę Szkolną rozpoczęto nauczanie w szkole etatowej w Gosprzydowej. W sierpniu 1909 r. Rada Szkoły otrzymała od pana Henryka Albrechta - inżyniera budowlanego z Bochni kosztorys budowy nowej szkoły. Stanęła ona już w następnym roku, wybudowana pod nadzorem Jana Krajewskiego. Różnie toczyły się losy tej placówki. Przetrwała burzliwe dzieje I i II wojny światowej, czasy biedy i prześladowań. W tym najtrudniejszym dla polskiego szkolnictwa okresie, na zawsze na kartach historii szkoły w Gosprzydowej zapisały się nazwiska takich nauczycieli jak: Ludwik Gierz (kierownik) i jego żona Stanisława, Maria Glodt, Elżbieta Grzymek i Antonina Wołek. Po wojnie, aż do dnia dzisiejszego budynek szkoły był wielokrotnie remontowany, modernizowany i rozbudowywany. Opracowano na podstawie: www.szkola.gosprzydowa.pl.

Zdjęcie: Zdjęcie przedstawia szkołę w Gosprzydowej
Zdjęcie: Widok boczny szkoły imienia Jana Brzechwy  w Gosprzydowej