Informacje
17 listopada 2023

Wkrótce nabór wniosków – SIM Małopolska

Już 20 listopada 2023 r. w Gminie Gnojnik ruszy nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, które w miejscowości Uszew wybuduje Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku

Oferowane mieszkania to efekt przystąpienia Gminy Gnojnik do SIM Małopolska Sp. z o.o. w 2021 roku, której głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom o niskich dochodach oraz o małej zdolności kredytowej zapewnienia sobie i swoim bliskim komfortowej przestrzeni w nowoczesnym budownictwie zlokalizowanym w atrakcyjnej lokalizacji. 
Na działce oznaczonej numerem 821 w miejscowości Uszew (w pobliżu tzw. Domu Nauczyciela) powstanie nowoczesny wielorodzinny budynek, w którym przewidziano 33 lokale o zróżnicowanej powierzchni tj. 1 mieszkanie jednopokojowe, 10 dwupokojowych oraz 22 mieszkania trzypokojowe. Budynek wyposażony będzie w windę, a do każdego mieszkania przypisane zostanie miejsce postojowe i komórka lokatorska. Lokale powstaną w systemie „pod klucz”, aby przyszli najemcy mogli od razu w nich zamieszkać. 

Wniosek o zawarcie umowy najmu - SIM

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy składać w Urzędzie Gminy Gnojnik w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku (do pobrania poniżej) w terminie od 20 listopada 2023 r. do 15 stycznia 2024 r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM”. O dacie złożenia wniosku (można to zrobić również listownie) decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone we wzorze wniosku (załączniki do pobrania niżej).

Kto może zostać najemcą lokalu

Najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to jest:

  • w dniu objęcia lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości, w której powstaje budynek SIM, 
  • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, w pokoju nr 19 lub pod numerem telefonu 14 68 69 600 wew. 19.