Oświata, Kultura i Sport
21 września 2022

Wspomnienie wakacyjnego Turnieju Sołectw Biesiadki 2022

W dniu 21 sierpnia br. w miejscowości Biesiadki na stadionie został przeprowadzony konkurs sołectw na wesoło. Inspiracją do jego organizacji było złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w konkursie pn. „Małopolska Wieś 2022” w kategorii najpiękniejsza małopolska wieś, gdzie sołectwo Biesiadki zostało wyróżnione i nagrodzone kwotą 10 tys. zł.

Środki te wpłynęły do budżetu Gminy Gnojnik z przeznaczeniem na sołectwo Biesiadki. Większość dotacji skierowano na zagospodarowanie placu koło Domu Ludowego. Z otrzymanych środków udało się również zrealizować konkurs sołectw, który został wsparty finansowo również z budżetu Gminy Gnojnik, za co składam podziękowanie Panu Wójtowi.

Zdjęcia z imprezy obrazują ciekawą integrację na wesoło sołectw i mieszkańców. Dziękuje poszczególnym sołtysom z miejscowości Gnojnik, Uszew, Zawada Uszewska, Lewniowa i Gosprzydowa za osobiste zaangażowanie oraz zorganizowanie grupy osób reprezentujących sołectwa. Bogaty program rozrywkowy turnieju cieszył się uznaniem publiczności. Zaproponowane konkurencje przyniosły wiele pozytywnych emocji i niejednokrotnie wywoływały salwy śmiechu wśród publiczności, ale i samych uczestników.

Za pomoc w zorganizowaniu turnieju dziękuje radnym Rady Sołeckiej z Biesiadek, Strażakom z OSP, członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” oraz innym osobom, które bezinteresownie pomagały przy przeprowadzeniu imprezy. To dzięki wspólnemu działaniu udało się bezpiecznie przeprowadzić ten turniej jako imprezę społeczno-kulturową.

Podziękowania składam również pracownikom Urzędu Gminy Gnojnik, którzy przygotowali wniosek konkursowy oraz osobom, które wraz ze mną reprezentowały sołectwo przed komisją konkursową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Ryszard Machał
Sołtys wsi Biesiadki

 

Galeria zdjęć (fot. Oskar Koniarz)

 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”.

Co nowego
w Gminie?

Oświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport