Menu główne

Zapytania w 2020 roku

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa w sprawie:

W jaki sposób określono koszty (wszystkie składowe) wpływające na wyliczenie stawek za wodę i ścieki, które to stawki obowiązują od 01.09.2020r.

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Tekieli w sprawie:

1)Jaka podstawa prawna jest zastosowana w celu zmiany sposobu obsługi Klientów (interesantów) w wyniku której nie będą obsługiwani interesanci Urzędu Gminy w każdą środę od dnia 1 lutego 2020r. Proszę o przesłanie tego aktu wewnętrznego.

2)Jakimi przesłankami kierował się Wójt aby cały Urząd wyłączyć z obsługi klientów jeden dzień tygodnia.

3)Co wydarzyło się w ostatnim czasie, że Wójt właśnie teraz podjął decyzję o takim trybie pracy Urzędu?

4)Ile jest wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy na dzień złożenia zapytania w rozbiciu na stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi dla obsługi Urzędu oraz inne stanowiska np. pracownicy gospodarczy Urzędu (osoby sprzątające i  inne)?

5)Jakie  jest łączne średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ( z wszystkimi dodatkami, nagrodami itp.) za rok 2019 r. przeliczone na pełny etat wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gnojnik (łącznie z wynagrodzeniem wójta i wszystkich pracowników obsługi) w rozbiciu na średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach tj. stanowisku urzędniczym, pomocniczym i innym (jak wyżej tj. w pyt.4)

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa  w sprawie:

1)Czy sposób „odzyskiwania w całości” podatku VAT od zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Gnojnik - podlega przepisom Ordynacji podatkowej dotyczącym schematów podatkowych?

2.Czy podmioty wskazane w ustawie Ordynacja podatkowa (tj. promotor i korzystający) zgłosiły schematy podatkowe właściwej jednostce (KAS) wskazanej w ustawie?

Odpowiedź na zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa