Menu główne

Wójt Gminy

Wójt Gminy Gnojnik - mgr Sławomir Paterek.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 oraz w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 14:00 w pokoju Nr. 10

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Gnojnik, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za rok 2018, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Gnojnik.
Dane zgromadzone od komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Gnojniku  oraz gminnych jednostek organizacyjnych stanowią źródło informacji o stanie naszej gminy.
Przedstawiają sytuację jednostki samorządu terytorialnego w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania, takich jak: finanse, mienie komunalne, ład przestrzenny, środowisko, polityka społeczna i zdrowotna, oświata, inwestycje, gospodarka komunalna, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami.
Myślę, że działania podejmowane przeze mnie i podległych mojej osobie pracowników, będące efektem wytężonej pracy są zauważalne i doceniane przez mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią raportu.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek


Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2018r. 

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy wiejskiej Gnojnik  za 2018 r.