Menu główne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Konsorcjum Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i  Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej w ramach instrumentu finansowego – „Pożyczka na rewitalizację” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi” .

Uchwała Nr XIV/129/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej w Uszwi.

Uchwała Nr XIV/128/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.

Załącznik Nr.1 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.
Załącznik Nr.2 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.
Załącznik Nr.3 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.

Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.