Menu główne

Referat Oświaty - RO

Kierownik Referatu - mgr inż Andrzej Stańczyk
Pokój nr 26
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 29

Główny specjalista ds. księgowości oświatowej - mgr Monika Mrzygłód
Pokój nr 27
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25

Inspektor ds. księgowości - Stanisława Grońska
Pokój nr 27
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25

Inspektor ds. księgowości - Lucyna Strzesak
Pokój nr 28
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 30

Młodszy referent ds. księgowości - Justyna Pietrzyk
Pokój nr 27
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25

Inspektor ds. BHP - Teresa Płachta
Pokój nr 26
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 29