Menu główne

Referat Organizacyjno-Społeczny - ROS

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy - Anna Rachwalik
Pokój nr 12
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 12


Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum - Halina Wojciechowska
Pokój nr 20
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 20


Młodszy referent  ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  - mgr Joanna Odroń-Wąs
Pokój nr 28
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 28

(mail do obsługi spraw z zakresu działalności gospodarczej)

Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu - mgr inż. Grzegorz Reczek
Pokój nr 16
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 16Konserwator – Stanisław Klęk
Sprzątaczka – Lucyna Nowakowska
Sprzątaczka – Kazimiera Sacha