Menu główne

Referat Organizacyjno-Społeczny - ROS

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy - Anna Rachwalik
Pokój nr 7
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 12


Referent ds. obsługi sekretariatu - Monika Zych
Pokój nr 6
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 11


Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum - Halina Wojciechowska

Pokój nr 16
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 28

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej  - Teresa Bugajska
Pokój nr 24
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 15

(mail do obsługi spraw z zakresu działalności gospodarczej)

Podinspektor ds. promocji i sportu - mgr Katarzyna Chmielowska
Pokój nr 22
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 16

Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu - mgr inż. Grzegorz Reczek
Pokój nr 29
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 37