Menu główne

Referat Inwestycji i Drogownictwa - RID

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - inż. Leszek Ząbkowski
Pokój nr 12
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 27

Podinspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych – mgr Aneta Seremak
Pokój nr 12
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 27

Młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji inwestycji - mgr Renata Damicz
Pokój nr 13
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 23

Młodszy referent ds. drogownictwa - Piotr Wójtowicz
Pokój nr 13
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 23