Menu główne

Referat Inwestycji i Drogownictwa - RID

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - mgr inż. Monika Pawlikowicz
Pokój nr 23
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 23


Młodszy referent ds. drogownictwa - Piotr Krzywicki
Pokój nr 24
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 24


Referent  ds. zamówień publicznych  – mgr inż. Aneta Tekiela 

Pokój nr 25
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25


Młodszy referent  ds.  realizacji inwestycji - Grzegorz Śledź
Pokój nr 25
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25