Menu główne

Referat Inwestycji i Drogownictwa - RID

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - mgr inż. Monika Pawlikowicz
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 26


Młodszy referent ds. drogownictwa - Piotr Wójtowicz
Pokój nr 20
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 26


Młodszy referent  ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych – mgr inż. Aneta Tekiela (zastępstwo)
Pokój nr 21
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 34


Pomoc administracyjna  - Grzegorz Śledź
Pokój nr 21
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 34