Menu główne

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - RGPiOŚ


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
– mgr inż. Magdalena Wnęk

Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19


Młodszy referent ds. planowania przestrzennego - mgr Kornelia Pabian
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
Pokój nr 17
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 17


Pomoc administracyjna - mgr inż. Paweł Lambert
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19