Menu główne

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - RGPiOŚ


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
– mgr inż. Magdalena Wnęk

Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19


Młodszy referent ds. planowania przestrzennego - mgr Kornelia Pabian
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19


Młodszy Referent  ds. Gospodarki Wodno - Ściekowej – mgr inż. Katarzyna Trojanowska (zastępstwo)
Pokój nr 18
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 18


Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
Pokój nr 1
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 17


Pomoc administracyjna - mgr inż. Paweł Lambert
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19