Menu główne

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - RGPiOŚ

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
– mgr inż. Magdalena Wnęk

Pokój nr 15
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 18

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
Pokój nr 1
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 35

Młodszy referent ds. planowania przestrzennego - mgr Kornelia Pabian
Pokój nr 15
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 18

Młodszy referent ds. rolnictwa i leśnictwa - Dorota Musiał
Pokój nr 14
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 21


Inspektor ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – mgr inż. Karol Klimek

Pokój nr 14
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 21