Menu główne

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - RGPiOŚ


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
– mgr inż. Magdalena Wnęk

Pokój nr 15
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 18


Młodszy referent ds. planowania przestrzennego - mgr Kornelia Pabian
Pokój nr 15
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 18


Młodszy Referent  ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – mgr inż. Katarzyna Trojanowska (zastępstwo)
Pokój nr 14
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 21


Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
Pokój nr 1
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 35


Pomoc administracyjna - mgr inż. Paweł Lambert
Pokój nr 14
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 21