Menu główne

Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnojnik"

Zapytanie ofertowe

Założenia do projektowania

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o ponowynym wyborze oferty.pdf