Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2020

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

Dokumentacja do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gnojnik

Dokumentacja przetargowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

Dokumentacja przetargowa

-----------------------------------------------------------------------------------

"Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B"

Dokumentacja przetargowa

Informacja z otwarcia ofert