Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2019

„Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie”

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1646209,budowa-ogolnodostepnego-boiska-do-rekreacji-w-zerkowie.html

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik"
Załączniki do pobrania:
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=46760

"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 900 00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów"
Załączniki do pobrania:
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=46763

„Remont – modernizacja dróg gminnych prowadzących do gruntów rolnych”
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1632183,remont-modernizacja-drog-gminnych-prowadzacych-do-gruntow-rolnych.html

Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa”
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1635375,wykonanie-robot-budowlanych-w-celu-przylaczenia-nieruchomosci-do-kanalizacji-sanitarnej-i-sieci-wodo.html

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II – stan wykończeniowy”
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1630103,pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-dla-zadan-objetych-zamowieniem-pn-budowa-obiektu-laczacego-funk.html

Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - I etap
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1623263,rozbudowa-budynku-domu-strazaka-w-lewniowej-wraz-z-przebudowa-i-etap.html

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan
wykończeniowy.
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1620614,budowa-obiektu-laczacego-funkcje-kulturalna-i-przedszkolna-w-uszwi-etap-ii-stan-wykonczeniowy.html

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1609205,budowa-obiektu-laczacego-funkcje-kulturalna-i-przedszkolna-w-uszwi-etap-ii-stan-wykonczeniowy.html

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1613693,dostawa-energii-elektrycznej-na-potrzeby-gminy-gnojnik.html

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1607906,dostawa-energii-elektrycznej-na-potrzeby-gminy-gnojnik.html

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1589458,budowa-obiektu-laczacego-funkcje-kulturalna-i-przedszkolna-w-uszwi-etap-ii-stan-wykonczeniowy.html

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1552366,rozbudowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-gnojniku.html

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1549747,odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunal.html

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1543419,rozbudowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-gnojniku.html

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie
Załączniki do pobrania:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1547354,zapytanie-ofertowe-budowa-ogolnodostepnego-boiska-do-rekreacji-w-zerkowie.html