Menu główne

Podatki 2020

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne określone w nw. rozporządzeniach:

•z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
•z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
•z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Nowe wzory deklaracji i informacji mają zastosowanie do należności powstałych  po 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Gnojnik.

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości.


Załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości.


IR-1 informacja o gruntach.

Załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach.

Załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach.

Załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach.


DR-1 Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik ZDR-1 do  Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik ZDR-2 do  Deklaracja na podatek rolny.

IL -1 informacja o lasach.

Załącznik ZIL – 1 do informacji o lasach.

Załącznik ZIL – 2  do informacji o lasach.


Załącznik ZIL – 3  do informacji o lasach.

DL-1 deklaracja na podatek leśny.

Załącznik ZDL-1 do  deklaracja na podatek leśny.

Załącznik ZDL-2 do  deklaracja na podatek leśny.

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.


Załącznik DT-1/A do deklaracji na podatek od środków transportowych.