Menu główne

Ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 242/6 w Lewniowej - 17.12.2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do Modułu II konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze projekty dofinansowane z Programu Wieloletniego Senior+, tj. „Zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek Klubu Senior+" - 10.12.2018 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek - 05.12.2018 r.
- działka nr 1092 w Gnojniku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 15.11.2018 r.
- działka nr 344 w Biesiadkach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 15.11.2018 r.
- działka nr 160/4 w Gnojniku oraz miejsce pod powierzchnię reklamową w kształcie litery V na działce nr 103/28 w Gnojniku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 15.11.2018 r.
Załącznik graficzny do wykazu
- pomieszczenia zlokalizowane na działce 481/5 w Gnojniku

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - 29.10.2018 r.
- działka nr 242/6 w Lewniowej, działka nr 1092 w Gnojniku oraz działka nr 524 w Gnojniku

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - 29.10.2018 r.
- działka nr 62/22 w Lewniowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - 24.10.2018 r.
- działka nr 1109/4 w Gnojniku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu – 10.10.2018 r.
- lokale użytkowe na działkach 994 w Uszwi, 481/5 w Gnojniku, 522 i 521/2 w Gosprzydowej oraz 160/4 w Gnojniku (w Domu Strażaka)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 10.10.2018 r.
- działka nr 611 w Uszwi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu – 10.10.2018 r.
- przestrzeń dachu oraz pomieszczenie techniczne w budynku DS w Lewniowej na działce 152/1 w Lewniowej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzekli Uszwicy – Zbiornik Gosprzydowa” – 04.10.2018 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego - 04.10.2018 r.
- przedmiot przetargu - kompleks działek o łącznej pow. 1,7588 ha obejmujący działki nr  777/3, 777/4, 777/5, 777/6, 777/7, 777/8, 777/9, 777/10, 776/13, 776/14, 776/15, 776/16, 776/17, 776/18 w Gosprzydowej, na terenie przysiółka Granice Tymowskie.

Obwieszczenie dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew” – 28.09.2018 r.

Decyzja dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew” – 28.09.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 10.09.2018 r.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew”.

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 28.08.2018 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 22.08.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 22.08.2018 r.

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGPiOŚ.6220.11.2016.MG z dnia 11.04.2017 r. zmienionej decyzją znak RGPiOŚ.6220.1.2018.MW z dnia 07.06.2018 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew” - 20.07.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 6.07.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.06.2018 r.

Decyzja dot. zmiany decyzji znak RPGiOŚ.6220.11.2016.MG z dnia 11 kwietnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew” - 07.06.2018 r.

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowsko - 11.05.2018 r.

Zawiadomienie - 11.05.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 09.04.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 4.04.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.04.2018 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego - 30.03.2018 r.

Obwieszczenie o wyznaczeniu ponownego terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - 22.03.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 13.03.2018r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 27.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 12.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 09.02.2018 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego - 05.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 17.01.2018 r.