Menu główne

Wykaz nieruchomości do najmu - 10.03.2021 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lokal użytkowy II, mieszczący się w budynku nr 393 w Gnojniku tj. pomieszczenia magazynowo - biurowe o łącznej powierzchni 59,5 m2. Budynek nr 393 w Gnojniku zlokalizowany jest na działce nr 481/5, zapisanej w KW TR1B/00059715/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenie produkcyjnym, parkingów publicznych oraz usług niepublicznych. Nieruchomość położona przy drodze gminnej, w centrum miejscowości Gnojnik, stanowiąca kompleks budynków produkcyjno – usługowych.

- charakterystyka lokalu: podłoga - płytki ceramiczne, panele, uzbrojenie budynku: energia, woda, kanalizacja, telekomunikacja, wentylacja grawitacyjna

- cena najmu – 10,50 zł netto/m2/miesięcznie + 23% VAT.

- wynagrodzenie za czynsz płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- przeznaczenie lokalu: magazynowo - biurowe

- czas najmu – do 3 lat

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 10.03.2021 r.