Menu główne

Obwieszczenie o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków dla obiektów położonych na terenie gminy do gminnej ewidencji zabytków (26.04.2021 r.)

Gnojnik, dn. 26.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gnojnik

 

Na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019 r. poz. 1886),

Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia

o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków dla obiektów położonych na terenie gminy, w tym stanowisk archeologicznych znajdujących się na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym do gminnej ewidencji zabytków.

 

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek