Menu główne

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 24.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 24.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik.

1.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 941/7 o powierzchni 0,11 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00090303/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
2.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
24.05.2021 r. Urząd Gminy w Gnojniku, przetarg ustny nieograniczony.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do przetargu:
a.1 – osoby dopuszczone
b.0 – osoby niedopuszczone
4.Cena wywoławcza - 3 200,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.
5.Najwyższa cena - 3 240,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście czterdzieści 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.
6.Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca
a.Kazimierz Kopeć


                                                                                                                       Wójt
                                                                                                           mgr. Sławomir Paterek


Gnojnik 01.06.2021 r.