Menu główne

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik (17.05.2021 r.)

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 17.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako:

1) Działka nr 943 o powierzchni 0,05 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00093599/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. 

2) Działka nr 942/2 o powierzchni 0,01 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00093599/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. 

3) Działka nr 578/2 o powierzchni 0,01 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00093600/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. 

2. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

17.05.2021 r. Urząd Gminy w Gnojniku, przetarg ustny nieograniczony.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do przetargu:

a. 1 – osoby dopuszczone 

b. 0 – osoby niedopuszczone

4. Cena wywoławcza - 2 200,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

5. Najwyższa cena - 2 230,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dwieście trzydzieści 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

6. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca

a. Jadwiga Lasota

 

Wójt
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 25.05.2021 r.