Menu główne

Ogłoszenia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 363 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 192 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 236 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 754/5 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 265 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 73/3 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (część działki nr 686 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (część działki nr 687 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 73/1 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (część działki nr 244/10 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 11.02.2021 r. (pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 11.02.2021 r. (pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.02.2021 r. (działka nr 941/7 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.02.2021 r. (działka nr 943 w Gnojniku, działka nr 942/2 w Gnojniku oraz działka nr 578/2 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 08.02.2021 r. (lokal użytkowy na działce 160/4 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 08.02.2021 r. (lokal użytkowy na działce 160/4 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 08.02.2021 r. (pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Lewniowej 249)

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Małoposkiego z Dnia 19 stycznia 2021 ws. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Działka nr 351/3 o powierzchni 0,05 ha położona na terenie wsi Zawada Uszewska

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dz nr 441/14 Biesiadki

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dz 1099/2 Uszew

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek nr 393 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek 774 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek 393 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek nr 773 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek nr 430 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dz 1658/2 Uszew

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dz 467 Uszew

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dz 424/3 Uszew