Menu główne

Ogłoszenia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (budynek mieszkalny na działce nr 126/1 w Zawadzie Uszewskiej) - 20.12.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 143 w Uszwi) - 20.12.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 165/2 w Żerkowie) - 20.12.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (lokal użytkowy na działkach nr 522 i 521/2 w Gosprzydowej, przetsrzeń dachu oraz pomieszczenie techniczne w budynku Domu Strażaka w Lewniowej, lokal użytkowy na działce nr 944 w Uszwi, lokal użytkowy na działce nr 774 w Gnojniku) - 26.11.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
-Działka nr 54 o powierzchni 0,0500 ha położona na terenie miejscowości Uszew
-Działka nr 274/6 o powierzchni 0,1487 ha, działka nr 274/7 o powierzchni 0,1469 ha, działka nr 274/8 o powierzchni 0,1001 ha, działka nr 274/10 o powierzchni 0,3126 ha, działka nr 274/11 o powierzchni 0,7340 ha położone na terenie miejscowości Gosprzydowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (lokal użytkowy na działce nr 160/4 w Gnojniku) - 28.10.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy na działce nr 39/2 w Uszwi) - 28.10.2021 r.

Obwieszczenie w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowanie dowodowego  w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Gnojnik znak RGPiOŚ.6220.1.2019.MW z dnia 24 lipca 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciąg pieszo-jezdny, plac manewrowy, parkingi, kanalizacja deszczowa) na działkach 179, 178, 177/1 oraz 177/2 w Gnojniku - rozbudowa istniejącego zakładu produkcji okien”.

Obwieszczenie  Wójta Gminy Gnojnik  o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 21.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 21.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik.

Wezwanie Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 11.06.2021 r. (część działki nr 138 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.06.2021 r. (część A działki nr 157/3 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.06.2021 r. (część B działki nr 157/3 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.06.2021 r. (działka nr 536 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 09.06.2021 r. (infrastruktura wodno-kanalizacyjna)

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 24.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, przeprowadzonego dnia 17.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Gnojnik - 25.05.2021 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego - 12.05.2021 r. (działka nr 1399 w Uszwi)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego - 12.05.2021 r. (działka nr 351/3 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.05.2021 r. (działka nr 986 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.05.2021 r. (działka nr 1595/2 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2021 r. (część działki nr 836/6 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2021 r. (część działki nr 1053/2 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2021 r. (część działki nr 765/3 w Gosprzydowej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik z dnia 21.04.2021 r. dot. przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik - 21.04.2021 r.

Obwieszczenie o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków dla obiektów położonych na terenie gminy, w tym stanowisk archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków - 26.04.2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciąg pieszo-jezdny, plac manewrowy, parkingi, kanalizacja deszczowa) na działkach 179, 178, 177/1 oraz 177/2 w Gnojniku - rozbudowa istniejącego zakładu produkcji okien” - 20.04.2021 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 14.04.2021 r. (działka nr 943 w Gnojniku, działka nr 94/2 w Gnojniku, działka nr 578/2 w Gnojniku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 14.04.2021 r. (działka nr 941/7 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 14.04.2021 r. (pomieszczenie w budynku nr 772 w Gnojniku zlokalizowanym na działce 481/5)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.03.2021 r. (działka nr 1399 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 18.03.2021 r. (działka nr 441/14 w Biesiadkach)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 10.03.2021 r. (lokal użytkowy I w budynku nr 393 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 10.03.2021 r. (lokal użytkowy - część I w budynku nr 774 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 10.03.2021 r. (lokal użytkowy - część II w budynku nr 774 w Gnojniku)

Wykaz niercuhomości przeznaczonych do najmu - 10.03.2021 r. (lokal użytkowy nr II w budynku 393 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 363 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 192 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 236 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 754/5 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 265 w Uszwi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 73/3 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (część działki nr 686 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (część działki nr 687 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (działka nr 73/1 w Zawadzie Uszewskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r. (część działki nr 244/10 w Gosprzydowej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 11.02.2021 r. (pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 11.02.2021 r. (pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.02.2021 r. (działka nr 941/7 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.02.2021 r. (działka nr 943 w Gnojniku, działka nr 942/2 w Gnojniku oraz działka nr 578/2 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 08.02.2021 r. (lokal użytkowy na działce 160/4 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 08.02.2021 r. (lokal użytkowy na działce 160/4 w Gnojniku)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 08.02.2021 r. (pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Lewniowej 249)

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Małoposkiego z Dnia 19 stycznia 2021 ws. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Działka nr 351/3 o powierzchni 0,05 ha położona na terenie wsi Zawada Uszewska

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dz nr 441/14 Biesiadki

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dz 1099/2 Uszew

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek nr 393 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek 774 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek 393 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek nr 773 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Budynek nr 430 w Gnojniku

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dz 1658/2 Uszew

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dz 467 Uszew

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dz 424/3 Uszew