Menu główne

Ogłoszenia 2020

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki nr 424/4 Uszew

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 611 Uszew

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 456 Gosprzydowa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki nr 424/3 Uszew

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 424/2 Uszew

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 172/1 i 171/3 Gnojnik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 146/31 i 741 Gnojnik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik Zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (IV wyłożenie)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie - dnia 1 października 2020 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Biesiadki” o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą” – Inwestor: Solarfaktor Polska14
Sp. z o. o., ul. Nowokościelna 30, 43-100 Tychy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik podaje do publicznej wiadomości:że dnia 1 października 2020 r. została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Biesiadki” o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku –o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie: Pomieszczenie o pow. 38,4 m2 tj. sala spotkań  z dostępem do łazienki i korytarza, zlokalizowane w budynku nr 122 w Uszwi na działce nr 819/1 o powierzchni 0,04 ha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku –
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie: Ogólnodostępna altana turystyczna w Uszwi zlokalizowana na powierzchni 0,0500 ha wskazanej na załączniku graficznym do ogłoszenia, stanowiącej część działek nr 1128/3, 1129/1 i 1130/1 o całkowitej powierzchni 2,53 ha.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu: Lokal użytkowy (kiosk handlowy) o powierzchni użytkowej 50,07 m2  zlokalizowany na działce nr 160/4 o powierzchni 0,40 ha w Gnojniku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku –
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie: Działka nr 146/1 o powierzchni 0,14 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Żerków zabudowaną budynkiem Wiejskim w Żerkowie nr 89, Nieruchomość gruntowa o powierzchni 93 m2 zaznaczona na załączniku graficznym nr 1, stanowiąca fragment działki nr 148 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Żerków.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt  Gminy Gnojnik  działając  na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni tj. od dnia 24.09.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: Działka nr 941/6 o pow. 0,0274 ha położona w Gnojniku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:Część działki nr 820/1 w Uszwi o pow. 0,0125 ha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie  do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:działka nr 1489/1 w Uszwi o pow. 0,30 ha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie Wójta Gminy Gnojnik o zakończeniu postępowanie dowodowego  w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Biesiadki” o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 242/6 W LEWNIOWEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lewniowa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/6 o pow. 0,74 ha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik- wyłożeniu do publicznego wglądu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lewniowa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/6 o pow. 0,74 ha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gnojnik oznaczonej jako działka nr 1005 o pow. 0,53 ha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (kiosk handlowy - 68,42 m2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - (kiosk handlowy - 50,07 m2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (kiosk handlowy - 49,92 m2)

----------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dz. 316, 1571/1 Uszew

--------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.: część działki nr 160/4 w Gnojniku o pow. 0,40 ha.

Załącznik graficzny do ogłoszenia Wójta Gminy Gnojnik z dnia 12 maja 2020 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lewniowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gnojnik

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   - w miejscowości Biesiadki

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- część  działki nr 664 w Gnojniku o pow. 0,52 ha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych dooddania w użyczenie - nieruchomośći gruntowych położonych w Uszwi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie -pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Lewniowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - nieruchomości gruntowe Lewniowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy 160/4[0,40ha]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - budynek produkcyjno-usługowy 481/5[66,2m2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - budynek Gnojnik 393[32m2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - budynek Gnojnik 393

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik- II wyłożeniu do publicznego wglądu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie – Starosta Brzeski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r., na wniosek Wójta Gminy Gnojnik, z siedzibą 32-864  Gnojnik 363, dotyczącej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Punktowej  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja do publicznej widomości: Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 05 listopada 2019r. decyzji Nr 123/B/2019 znak: WI-XI.7840.6.5.2019.MB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogi krajowej nr 75 w km 22 +740, w miejscowości Uszew, gmina Gnojnik, w ramach zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik- etap V – miejscowość Zawada Uszewska i Uszew.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAIMLER-BENZ, LAF1113B.