Menu główne

Ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gnojnik - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
e-mail:
tel. 14 68 69 600 wew. 37

Klauzule informacyjne