Menu główne

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy - mgr Sławomir Paterek
Pokój nr 5
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 13

Przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 8:30-17:30

Sekretarz Gminy - Anna Rachwalik
Pokój nr 7
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 12

Przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Skarbnik Gminy
Pokój nr 8
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 17