Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2020

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 roku

Rb-27S za II kwartał 2020r.
Rb-28S za II kwartał 2020r.
Rb-N za II kwartał 2020r.
Rb-NDS za II kwartał 2020r.
Rb-Z za II kwartał 2020
r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 roku

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z