Menu główne

Uczniowski Klub Sportowy “MAX-SPORT” w Gnojniku

Data wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Brzeskiego: 28.02.2008 r.

Stowarzyszenie zarejestrowane w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Brzeskiego

Siedziba Stowarzyszenia:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku,
32-864 Gnojnik
Telefon: 14 68 69 710

Przewodniczący: Małgorzata Horosin
Wiceprzewodniczący: Anita Linca

UKS prowadzi m.in. sekcję cheerleaders - zespół "Piratki" od kilku lat odnoszący sukcesy na arenie powiatowej, wojewódzkiej i ogólnokrajowej.