Menu główne

Rejestracja (krok 1/2)

Grupy powiadamiania: należy zaznaczyć od 1 do 5 grup

Zaznacz miejscowość w której mieszkasz:

Zaznacz w jakim rejonie zagrożenia mieszkasz:

Jakie dodatkowe informacje chcesz otrzymywać:
Regulamin:
Regulamin zgłaszania numeru telefonu do systemu
ostrzegania o zagrożeniach na komórki w Gminie Gnojnik.

Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania numeru telefonu do systemu ostrzegania o zagrożeniach, udostępnianego przez Urząd Gminy Gnojnik z siedzibą 32-864 Gnojnik, Gnojnik 363.
  1. System zgłaszania numeru telefonu do systemu ostrzegania o zagrożeniach jest umieszczony na stronie internetowej www.gnojnik.pl i zawiera podstawowe dane osobowe i informacje związane z miejscem zamieszkania rejestrującego się, rodzajem zagrożenia oraz grupą aktywności społecznej.
  2. Wysłane ostrzeżenie o zagrożeniu poprzez sms jest bezpłatne dla otrzymującego (użytkownika), a sygnał jest wysyłany na komórkę przez Wójta Gminy Gnojnik lub osobę przez niego upoważnioną.
  3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić numer komórki, na który jest wysyłane ostrzeżenie lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wysyłając wiadomość na maila
  4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powyżej wpisanych swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - do celów związanych z obsługą tego systemu ostrzegania o zagrożeniach.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących przetwarzania danych przez Urząd Gminy Gnojnik oraz zajmujące się (zgodnie z umową) obsługą tego systemu "Centrum Technologii Informatycznych" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. 3 Maja 9 oraz "SMSarena.pl", z siedzibą w 60-195 Poznań, ul. Jana Brzechwy 38, działających w ramach Konsorcjum wyłączenie do realizacji usługi "SMS-owy System Ostrzegania".