Menu główne

Program Rewitalizacji

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy,

Jak Państwo wiecie, Gmina Gnojnik przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Nowy obiekt będzie służył przedszkolakom (będzie się tu mieściła siedziba Przedszkola w Uszwi), ale też dzięki planowanej świetlicy i bibliotece - wszystkim mieszkańcom.

Budynek będzie energooszczędny, a dzięki temu ekologiczny i tani w utrzymaniu. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie ze środków rewitalizacyjnych, będzie w pełni gotowy do użytku w 2020 roku.

W piątek odbyły się warsztaty konsultacyjne z przedszkolakami i ich rodzicami. Ponieważ w przyszłym roku planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie części miękkiej projektu, zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów dotyczących zakupu sprzętu edukacyjnego, a także pomysłów dotyczących zajęć dodatkowych dla dzieci, szczegółów funkcjonowania biblioteki czy świetlicy.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Gnojnik w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Gnojnik
Treść uchwały
Załącznik - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020
Załącznik - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gnojnik

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji:

Informacja o przebiegu i formach konsultacji społecznych dot. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Projekt GPR

Formularz konsultacyjny