Menu główne

Współpraca

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych na terenie Gminie Gnojnik na 2021 rok w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej

Program Współpracy Gminy Gnojnik na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Gnojnik
Zalącznik do Uchwały - Program Współpracy

 

Dokumenty do pobrania:

- uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - DOC;

- uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego DOC;

- oferta realizacji zadania publicznego - DOC;

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - DOC.

 

Wnioski złożone w trybie tzw. "małych grantów"