Menu główne

Współpraca w 2019 roku

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały

Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

 

Otwarte konkursy ofert:

Małe granty: