Menu główne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

W kwietniu respondenci mogą spisywać się wyłącznie przez aplikację spisową udostępnioną na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 (linia „Spisz się przez telefon”), nie są prowadzone wywiady telefoniczne inicjowane przez rachmistrzów spisowych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej
https://spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby (z terenu gminy Gnojnik), które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie Gminy Gnojnik
. Proszę umawiać spotkania pod numerem telefonu 14 68 69 600 wew 11.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 informacje

[AKTUALIZACJA] Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Gnojnik – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gnojniku