Menu główne

Filmy

 • Nowy plac wielofunkcyjny w Lewniowej

  2013-10-24

  Za kilka tygodni mieszkańcy Lewniowej będą mieli do dyspozycji nowy plac, który -- jak mówi wójt Sławomir Paterek -- spełniać będzie kilka funkcji. -- Sam koszt inwestycji wynosi około 90 tysięcy złotych. Część tej kwoty, 25 tysięcy złotych, samorząd pozyskał w ramach dotacji unijnej.

 • Na jubileusz 100 - lecia, nowy garaż dla strażaków!

  2013-10-24

  Blisko 25 tysięcy złotych otrzymała Gmina Gnojnik, w ramach programu samorządu wojewódzkiego: "Małopolskie Remizy", na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.

 • Budowa Sali Gimnastycznej w Lewniowej

  2013-07-11

  W Lewniowej trwają prace nad budową sali gimnastycznej. Dokładane są wszelkie starania, aby dzieci mogły korzystać z obiektu już z początkiem nowego roku szkolnego.

 • Dni Gminy Gnojnik 2013

  2013-06-28

  6 - 7 lipca 2013 Zapraszamy !!!

 • Szansa na rozwiązanie problemów z Uszwicą.

  2013-06-04

  Ministerstwo Środowiska przeznaczyło środki finansowe na zabezpieczenie dorzecza górnej Wisły.

 • Wyposażenie OSP na terenie Gminy Gnojnik

  2013-06-04

  Zestawienia zbiorcze pokazują jak są wyposażone dane jednostki OSP. W chwili obecnej stan ich stan określamy jako dobry.

 • 31 maja upływa termin składania deklaracji śmieciowych !

  2013-06-04

  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach niezłożenie deklaracji do 31 maja powodować będzie wszczęcie postępowania i naliczenie podstawowej wyższej stawki za gospodarowanie odpadami.

 • Inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Globus"

  2013-06-04

  25 maja br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "EWA" w Gnojniku odbyła się uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Globus".

 • Promocja książki "Gnojnik z dziejów wioski"

  2013-04-25

  5 maja 2013 r. o godz. 16:30 odbędzie się promocja książki pt. Gnojnik z dziejów wioski autorstwa Tadeusza Kowalczyka.

 • Certyfikat EuroRenoma dla Gminy Gnojnik

  2013-04-25

  26 marca br. Gmina Gnojnik została wpisana do Europejskiego Rejestru Renomowanych i otrzymała Certyfikat EuroRenoma.

 • Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej

  2013-04-10

  Gmina Gnojnik przystąpiła do budowy sali gimnastycznej w Lewniowej ze względu na pozyskanie środków unijnych w ramach Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

  2013-04-05

  Gmina Gnojnik walczy z wykluczeniem cyfrowym. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w ramach "eInclusion". Chcemy aby z internetu mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

 • Walka z bezrobociem w Gminie Gnojnik

  2013-04-05

  Urząd Gminy stara się wspierać bezrobotnych poprzez zatrudnianie w formie prac interwencyjnych i robót publicznych.Razem z Gminą Iwkowa i Czchów realizujemy projekt systemowy: „Jesteśmy Najlepsi", w ramach którego odbywają się różne kursy. Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z którym realizujemy program „Konserwator".

 • Gmina Gnojnik uczy segregacji śmieci

  2013-03-01

  W związku z realizacją nowej ustawy śmieciowej Gmina Gnojnik przeprowadziła akcję wyposażenia wszystkich placówek oświatowych w kosze do segregacji śmieci. Celem tej akcji jest wpojenie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy zasad prawidłowego segregowania odpadów komunalnych.

 • Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

  2013-02-28

  Gmina Gnojnik przygotowuje się do zmian związanych z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Dyskusji poddawane są zwłaszcza kwestie stawki za wywóz śmieci oraz terminu składania deklaracji przez mieszkańców.

 • Okrągły milion na remont dróg gminnych

  2013-02-28

  27 lutego br. w Krakowie Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach której odbudowane zostaną kolejne odcinki dróg gminnych.

 • Plany inwestycyjne na 2013 rok

  2013-02-12

  W bieżącym roku Gmina Gnojnik szykuje się do kontynuacji lub rozpoczęcia wielu ważnych inwestycji. Zadania majątkowe realizowane będą między innymi w dziedzinie oświaty, drogownictwa oraz turystyki. Gmina przygotowuje się także do odnowy kolejnych centrów wsi.

 • Podsumowanie zebrań wiejskich

  2013-02-08

  W styczniu i lutym br. Mieszkańcy Gminy Gnojnik aktywnie uczestniczyli w zebraniach wiejskich. Oprócz podziału środków na 2013 rok Mieszkańcy chętnie poruszali temat bieżących problemów, a także mieli możliwość zapoznania się z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych.

 • Wodociągowanie gminy

  2013-01-31

  Wójt Gminy Gnojnik wkrótce ogłosi przetarg na przygotowanie dokumentacji na wodociągowanie wszystkich gminnych miejscowości. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz starania o dofinansowanie tej bardzo kosztownej inwestycji.

 • Uczą się i rozwijają swoje pasje

  2013-01-30

  W naszej gminie trwa projekt edukacyjny, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Różnorodne zajęcia pozwalają dzieciom nadrabiać edukacyjne zaległości oraz rozwijać swoje zainteresowania.