Menu główne

Młodzieżowa Rada Gminy Gnojnik II kadencji (2017-2019)

Dnia 24 października br. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji (2017-2019). Skład nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik prezentuje się następująco:

Przewodnicząca MRG - Tasior Joanna (PSP Uszew)

Wiceprzewodnicząca MRG - Rams Kinga (PSP Uszew)

Sekretarz MRG - Musiał Kamil (ZSP Biesiadki)

Adamik Kamila (ZSP Lewniowa)

Grochola Natalia (PSP Uszew)

Legutko Wiktoria (PSP Uszew)

Migacz Renata (PSP Gnojnik)

Musiał Helena (PSP Gosprzydowa)

Pałka Julia (PSP Gosprzydowa)

Piekarz Wiktoria (PSP Uszew)

Strzesak Aleksandra (ZSP Biesiadki)

Strzesak Kacper (PSP Gnojnik)

Styrna Gabriela (PSP Gnojnik)

Wójtowicz Patryk (ZSP Lewniowa)

Koordynatorem działań Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji jest Paulina Strzesak (ZSP Biesiadki), którą wspomagają szkolni opiekunowie: Małgorzata Wawryka (PSP Gnojnik), Monika Wiśniowska (PSP Gosprzydowa), Anita Linca (ZSP Lewniowa) i Dorota Mucha (PSP Uszew).

Relacja z pierwszej Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji

Działania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji:

- warsztaty artystyczne (luty 2018).