Menu główne

Konsultacje

KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - „OBSZAR K” 01.04 - 30.06.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w centrum miejscowości Gnojnik, określanego w dokumentach gminnych jako „Obszar K”, zlokalizowanej w sąsiedztwie:

  •  od wschodu: drogi krajowej DK75,
  •  od północy: budynku Kościoła Matki Boskiej Fatimskiej wraz z parkingiem,
  •  od zachodu: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  •  od południa: stadionu LKS Pagen Gnojnik.

Wskazany obszar obejmuje około 8000 m2 terenu który jest własnością Gminy.

Harmonogram Prac

Ankieta on-line od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.:

Ankieta Online


Punkt konsultacyjny

  • od 10 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. w godzinach 16:00 - 19:00 obok Urzędu Gminy
  • od 15 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. w godzinach 10:00 - 13:00 obok Urzędu Gminy


Warsztat plenerowy

  • 29 maja 2021 r. (sobota) 15:00 - 18:00 Teren objęty Zmianą Planu Miejscowego


Badanie w działaniu i wywiad indywidualny
Przez cały okres trwania konsultacji nasi ankieterzy - młodzi mieszkańcy naszej gminy mogą się z Państwem kontaktować i prosić o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań pozwalających trafnie określić potrzeby naszej społeczności związane z konsultowanym terenem.

TWÓJ TEREN - TWOJA DECYZJA

Logo